Van Driel Trading

 

Sinds 1985 is expertise opgebouwd in de aan- en verkoop van hoofdzakelijk jonge, gebruikte, bedrijfswagens van alle grote Europese merken. In verband met het zeer sterke Internationale karakter dat deze handel zo kenmerkt is ervoor gekozen de focus te leggen op de inkoop  van de voertuigen. Het succes van inkoop wordt bepaald door de mate waarin men de markt kent en daarin gekend is en blijft daardoor zeer netwerk en relatie gerelateerd.

Met name het nauwgezet volgen van activiteiten in bepaalde werkgebieden waardoor de kennis over de beschikbaarheid van voertuigen die daarin op de markt komen maximaal is zorgen  ervoor dat de inkoop volledig op de vraag, vanuit de mondiale markt, kan worden afgestemd.

Voor wat betreft de marketing en verkoop van gekochte voertuigen is ervoor gekozen deze verder in de keten in te brengen waardoor ieder afzonderlijk voertuig, afhankelijk van soort,  type en bouwjaar wordt ondergebracht bij de partij met de meeste kennis en het meest uitgebreide netwerk op dat  vlak. Deze bijzondere en unieke aanpak heeft ertoe geleid dat vraag en aanbod maximaal op elkaar worden afgestemd hetgeen zowel voor de verkopende als ook voor de kopende partij grote financiële voordelen biedt.